Popis fakturovaného plnenia: Oprava kosačiek

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,30 € s DPH

Identifikátor: 1600522

Dátum doručenia: 1.jún. 2016

Dátum zverejnenia: 3.jún. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Extratech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie Slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36463825