Popis fakturovaného plnenia: VO - Zníž. ener. nároč. budovy OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 750,00 € s DPH

Identifikátor: 416049

Dátum doručenia: 5.apríl. 2016

Dátum zverejnenia: 6.apríl. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Externé obstarávanie s.r.o.

Adresa dodávateľa: Piaristická 2, 949 01 Nitra

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 47669683