Popis fakturovaného plnenia: Elektrina - VO1, VO2 - 1/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 897,70 € s DPH

Identifikátor: 7294205326

Dátum doručenia: 897,70.február. 2017

Dátum zverejnenia: 22.február. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Elektrina - VO1, VO2 - 1/17

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44483767