Popis fakturovaného plnenia: Elektrina - OcÚ, MŠ - 1/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 425,98 € s DPH

Identifikátor: 7294205327

Dátum doručenia: 15.február. 2017

Dátum zverejnenia: 22.február. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00332861