Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia VO1, VO2 - 5/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 523,08 € s DPH

Identifikátor: 7294110329

Dátum doručenia: 12.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44483767