Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia VO1, VO2 - 11/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 879,02 € s DPH

Identifikátor: 7294030110

Dátum doručenia: 18.január. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44483767