Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia MŠ, OcÚ - 09/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,61 € s DPH

Identifikátor: 7292815009

Dátum doručenia: 13.október. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44483767