Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia MŠ, OcÚ- 11/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 315,67 € s DPH

Identifikátor: 7294030111

Dátum doručenia: 18.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44483767