Popis fakturovaného plnenia: Dobropis -vrátka Mat. na opr. has. zbrojnice

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,60 € s DPH

Identifikátor: 1630133

Dátum doručenia: 7.júl. 2016

Dátum zverejnenia: 15.júl. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: ELA VRANOV, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36445835