Popis fakturovaného plnenia: PD - Rozšírenie NN siete v obci Soľ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 760,00 € s DPH

Identifikátor: 20150203

Dátum doručenia: 19.február. 2015

Dátum zverejnenia: 24.február. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: EL PRO KAN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sídlisko 1. mája 35/61, 09301 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44104944