Popis fakturovaného plnenia: Materiál na úpravu parkiet v KD

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,56 € s DPH

Identifikátor: 160123

Dátum doručenia: 2.marec. 2016

Dátum zverejnenia: 3.marec. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: DUVALO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36493791