Popis fakturovaného plnenia: Dopravné - žiaci ZŠ 3/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 116,90 € s DPH

Identifikátor: 008012

Dátum doručenia: 3.marec. 2017

Dátum zverejnenia: 21.marec. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SAD Humenné, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36477508