Popis fakturovaného plnenia: Dopravné žiaci ZŠ 10/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 060,50 € s DPH

Identifikátor: 034112

Dátum doručenia: 8.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T

Adresa dodávateľa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36477508