Popis fakturovaného plnenia: Dopravné žiaci ZŠ - 11/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 079,70 € s DPH

Identifikátor: 037312

Dátum doručenia: 11.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T

Adresa dodávateľa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36477508