Popis fakturovaného plnenia: Dodanie príslušenstva k automatic. kotlu

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,00 € s DPH

Identifikátor: 4/2/2017

Dátum doručenia: 24.marec. 2017

Dátum zverejnenia: 05.apríl. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA

Adresa dodávateľa: Hlinné 15, 094 35 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35343338