Popis fakturovaného plnenia: Prezent. v maľov. mape H. Zemplín

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,80 € s DPH

Identifikátor: 15101415

Dátum doručenia: 20.august. 2015

Dátum zverejnenia: 20.august. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: CBS spol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36754749