Popis fakturovaného plnenia: Fotografie obce - 2. platba

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,80 € s DPH

Identifikátor: 16/0557

Dátum doručenia: 2.september. 2016

Dátum zverejnenia: 27.september. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: CBS spol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36754749