Popis fakturovaného plnenia: Reprezen. predmety OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,40 € s DPH

Identifikátor: 2016008

Dátum doručenia: 4.apríl. 2016

Dátum zverejnenia: 6.apríl. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: BALWEEN SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hencovská 46/187, 09301 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 4994885