Popis fakturovaného plnenia: Guľáš majster 2016 - prezent. mat.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 639,12 € s DPH

Identifikátor: 2016044

Dátum doručenia: 25.november. 2016

Dátum zverejnenia: 12.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: BALWEEN SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hencovská 46/187, 09301 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 4994885