Popis fakturovaného plnenia: Program rozvoja obce Soľ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 498,00 € s DPH

Identifikátor: 20-15-0027

Dátum doručenia: 19.október. 2015

Dátum zverejnenia: 5.november. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: ARR PSK

Adresa dodávateľa: Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 37885341