Popis fakturovaného plnenia: Kamenná soľ na MK

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,00 € s DPH

Identifikátor: 20160014

Dátum doručenia: 29.január. 2016

Dátum zverejnenia: 2.február. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Alis Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36487937