Popis fakturovaného plnenia: Prenájom nebyt. priestorov r. 2015

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 000,00 € s DPH

Identifikátor: 20150062

Dátum doručenia: 1.apríl. 2015

Dátum zverejnenia: 2.apríl. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Agrodružstvo v Soli

Adresa dodávateľa: Soľ 12, 09435 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36504459