Popis fakturovaného plnenia: Kom. centrum v obci Soľ - vnút. zariad.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 120,00 € s DPH

Identifikátor: 80150002

Dátum doručenia: 22.jún. 2015

Dátum zverejnenia: 23.jún. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: ADVANZ s. r. o.

Adresa dodávateľa: Pražská 2, 040 01 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36656666