Detská letná olympiáda

Vážení občania, 

dňa 14. augusta 2019 zorganizoval Obecný úrad v Soli
prvý ročník Detskej letnej olympiády. Každá olympiáda
je znakom vytrvalosti, odvahy, šikovnosti,ale aj úsilia, lebo
každý chce ukázať to najlepšie čo je v ňom. Aj napriek tomu,
že v deň konania olympiády
sme sa zobudili do daždivého rána, neodradilo
nás to a s potešením sme vítali prichádzajúce deti.
Olympiády sa zúčastnilo spolu 52 detí. Po zaspievaní
olympijskej  hymny, zložení s
ľubu sa deti so svojimi vedúcimi
rozišli na vopred pripravené
stanovištia, kde začali plniť jednotlivé disciplíny.
Po absolvovaní všetkých disciplín boli všetky deti odmenené.
Na záver ich čakalo sladké
prekvapenie v podobe čokoládovej fontány. 

Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili tejto olympiády ďakujeme
za ich odvahu, za ich nebojácnosť pri plnení jednotlivých úloh
a aj za to, že ich neodradilo daždivé počasie. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na zorganizovaní tejto akcie.