Vyhodnotenie čitateľskej súťaže

     V súvislosti s opatreniami, ktoré napomáhali v boji s pandémiou, sme boli viac doma a mali čas aj na dobrú knihu.  Obecná knižnica v Soli preto v mesiaci máj vyhlásila čitateľskú súťaž pod názvom: „Čo ste prečítali počas koronakrízy?“ Do súťaže sa mohol prihlásiť každý bez akéhokoľvek rozdielu zaslaním názvu prečítanej knihy spolu s jej autorom. Do súťaže sa zapojilo 6 súťažiacich. 11.júna 2020 na Obecnom úrade prebehlo žrebovanie, v ktorom boli vylosovaní dvaja výhercovia, a to: Lea Kubačková a Anna Bertová.

     Výherkyniam srdečne blahoželáme. V priebehu budúceho týždňa sa uskutoční odovzdanie knižnej odmeny. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a prajeme všetkým čitateľom pekné chvíle strávené pri zaujímavej knihe.

Video zo žrebovania: https://www.youtube.com/watch?v=3iZarxE7Dgc