Voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020

Vážení občania,  Informácie pre voliča – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa  zdržiava mimo jej územia Volič, ...

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Soľ

PROJEKT – Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola Soľ 53, Soľ 53, 09435 Soľ Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdeláva ...

75. výročie oslobodenia obce

Vážení občania, dňa 18. januára sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia našej obce. Z viacerých písomných záznamov o priamom oslobodení obce Soľ, najpresnejší a zároveň svojou ľ ...

Zmena otváracích hodín od 15. 01. 2020 v posilňovni

Vážení občania,  s účinnosťou od 15. 01. 2020 vám oznamujeme zmenu otváracích hodín. ...

Silvester 2019

Vážení občania, posledný deň v roku 2019 sme strávili spoločne pred obecným úradom. V kultúrnom programe sa nám predstavila FS Zamutovčan, ŽSS Soľanske nevesty a deti z našej obce Sofi ...