Postavy z balíkov slamy

Vážení občania, dožinky predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, koniec leta a odovzdávanie žatevného venca ako symbol novej úrody. Dožinkový veniec uvitý v posledný deň žatevných ...

Oslavy 75. výročia SNP

“Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní. A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť… Za 75 rokov, čas všetko pozastieral. Zarástli dávno parti ...

Detská letná olympiáda

Vážení občania,  dňa 14. augusta 2019 zorganizoval Obecný úrad v Soli prvý ročník Detskej letnej olympiády. Každá olympiáda je znakom vytrvalosti, odvahy, šikovnosti,ale aj úsilia ...

Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách – informácia

Vážení občania,  okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje o povinnosti zabezpečiť zneškodňovanie kumulovaných odpadových vôd v žumpe. V ...