Kniha Vranov nad Topľou a okolie z neba

Vážení občania, na pulty kníhkupectiev sa dostáva nová kniha Vranov nad Topľou a okolie z neba, ktorej autormi sú Ľuboš Schwarzbacher a Ľuboš Vyskoč. Úchvatná príroda, malebné zákut ...

Plán udržateľnej mobility “Prešovského samosprávneho kraja”

Vážení občania,  obstarávateľ strategického dokumentu – Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušn ...

Voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020

Vážení občania,  Informácie pre voliča – Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa  zdržiava mimo jej územia Volič, ...

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Soľ

PROJEKT – Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola Soľ 53, Soľ 53, 09435 Soľ Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdeláva ...

75. výročie oslobodenia obce

Vážení občania, dňa 18. januára sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia našej obce. Z viacerých písomných záznamov o priamom oslobodení obce Soľ, najpresnejší a zároveň svojou ľ ...