SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval štvrtý mesiac elektronického sčítania domov a bytov. Máme sčítaných 150 domov a pokračujeme ďalej.  ...

Žiadosť o vyplnenie dotazníka

Vážení občania, prosíme Vás o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy v Prešovskom ...

Triedime odpad

Vážení občania, Obec Soľ, na základe zistenia o tom, že sa v obci vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného odpadu (orezané konáre stromov, lístie, pokosená tr ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2019 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2019 si možete pozrieť TU : Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu ...