Burza kníh v obecnej knižnici

 

Burza kníh aj v novembri

     V mesiaci október 2019 prebiehala v obecnej knižnici
“Burza kníh”. Pre zvýšený záujem bude burza predĺžená
aj na november. V tomto období v rámci výpožičného
času môžete do obecnej knižnice priniesť knihy, ktoré
ste už prečítali alebo ktoré nepotrebujete. Ak máte záujem,
príďte si vybrať z prinesených titulov. Zo získaných
finančných prostriedkov budú zakúpené
nové tituly do knižnice.