Výsledky REFERENDUM

SPOLU okrsok č. 1 a 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1865
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 390
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 390
Počet platných hlasovacích lístkov 388
ÁNO 387, NIE 1
Účasť – 20,80 %

Okrsok č. 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1039
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 87
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 87
Počet platných hlasovacích lístkov 86
ÁNO 85, NIE 1
Účasť – 8,28 %

Okrsok č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 826
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 303
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 303
Počet platných hlasovacích lístkov 302
ÁNO 302, NIE 0
Účasť – 36,56 %

Od 1. februára sa menia ceny lístkov v SAD-kách

Prešovský samosprávny kraj zverejnil informácie o zvýšení cien cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave SAD od 1.2.2023.

OD 1. FEBRUÁRA SA MENIA CENY LÍSTKOV V SAD-KÁCH

Cena základného cestovného pri platbe z dopravnej karty vzrastie v priemere o 25 %, pri platbe v hotovosti v priemere o 33 %.

Zľavnené cestovné bude pri platbe z dopravnej karty vyššie v priemere o 8 % oproti súčasnosti, pri platbe v hotovosti v priemere o 14 %.

Cena osobitného cestovného za každých začatých 50 km bude zvýšená z 0,20 na 0,30 eur pri platbe z dopravnej karty, resp. na 0,50 eur pri platbe v hotovosti.

Prečo dochádza k zvýšeniu cestovného

Úprava výšky cestovného je dôsledkom výrazného zníženia financií pre samosprávne kraje zo strany štátu.

Pokiaľ by k zvýšeniu cestovného nedošlo, objednávatelia dopravných výkonov vo verejnom záujme, ktorými sú PSK a KSK, by museli pristúpiť k rušeniu alebo obmedzeniu prevádzky výrazného počtu autobusových spojov.

Zvýšenie cien je nevyhnutné aj pre zachovanie sociálnych zliav.

Podiel financovania z rozpočtu PSK predstavuje až 75 %, pričom v roku 2002 to bolo 23 %

V praxi to znamená, že ku každému 1 euru vydanému zo strany cestujúceho dopláca kraj ďalšie 3 eurá.

Zaokrúhlenie všetkých cien pri platbe v hotovosti na desiatky centov urýchli vybavovanie cestujúcich.

NOVÉ ZĽAVY

Nárok na zľavnené lístky budú mať cestujúci už od 63 rokov.

Zľavnené cestovné bude od 1. februára 2023 znamenať zľavu až 48 % oproti základnému cestovnému, pričom doteraz to bolo len 38 %.

Ceny tzv. polovičných lístkov sa vďaka tomu zvýšia iba nepatrne, pričom pri cestách nad 45 km nedochádza k žiadnemu nárastu ich ceny, aby sa úprava tarify čo najmenej dotkla stredoškolákov a vysokoškolákov.

Vyššia zľava bude aj v prípade prestupu do 30 minút – z ceny následného lístka sa odpočíta až 0,25 eur namiesto súčasných 0,10 eur.

Cena rodinného víkendového cestovného 1 euro na osobu zostáva nezmenená.

Viac info: https://bit.ly/3iNJ0zz

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania.

SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli vyskúšať aj samotní žiaci. Kontakt s umením nekončí. V priestoroch ZŠ Soľ sa budú deti pravidelne stretávať pri výtvarnom umení každý pondelok v čase od 12:00 do 14:25  a pri tanci  v pondelok v čase od 12:00 do 14:25.

Ak sa chceš pridať, budeš vítaný aj uprostred školského roka. Pozývame rodičov i deti, aby sa kedykoľvek prišli pozrieť na hodinu ZUŠ a vyskúšali si tvoriť spolu so žiakmi a učiteľmi.

Okrem výučby organizujeme zaujímavé podujatia, návštevy galérií, divadiel, plenéry, tvorivé dielne, workshopy a všelijaké iné prekvapenia… prekvapenia aj pre občanov obce Soľ, na ktoré sa už teraz tešíme.

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov. 

Múzeum ponúka bohatú zbierku predmetov používaných pri práci na hospodárstve, pri spracovaní konope na výrobu textílií, pri bežnom živote ako aj pri slávnostných životných príležitostiach.

Pri prehliadke sa taktiež dozviete o ľudovej architektúre, histórii obce Zámutov, tradičnom rodinnom živote, emigrácií, vojne – to všetko popretkávané skutočnými príbehmi zo života. 

Kompostéry na bioodpad

Vážení občania, 

obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou. 

objem kompostéra 400 l – cena 24€
objem kompostéra 900 l – cena 42€

Kompostér si môžete zakúpiť na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu a následne vyzdvihnúť v prevádzkarni (budova oproti obecnému úradu) každý pracovný deň o 8:00 hod., o 12:00 hod., a o 15:00 hod.

Spolu s kompostérom vám budú odovzdané aj propagačné letáky, kde je zrozumiteľne vysvetlené, prečo je dobré kompostovať a čo sa smie a nesmie kompostovať. 

V prípade akýchkoľvek otázok resp. informácií kontaktujte prosím obecný úrad kanceláriu prvého kontaktu a to osobne alebo tel. na t. č. 44 96423

Ďakujeme. 

 

 

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Vážení občania!

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci deň po ubytovaní. 
Na nahlásenie použite uvedené tlačivo: Formulár utečenci SOĽ

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Vážení občania!

Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Soľ dosiahla v roku 2021 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 31,62 %.

Viac na: Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

 

Zákaz “podomového predaja” v obci

Vážení občania!

Po našej obci sa pohybujú tzv. “podomoví predajcovia”, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich občanov. 

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania,

služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame
všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob
komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych textových
správ (SMS) resp. zaslaním e-mailu, ktorá zároveň môže slúžiť ako
čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Je výhodná pre občanov,
ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť
obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu
hlásenia rozhlasu zle počuť alebo vôbec nepočuť.
Registráciu môžete vykonať osobne na obecnom úrade
a to vyplnením  tlačiva a uvedením kontaktných údajov, resp. zaslať
vyplnené tlačivo na e-mail – adresu obecsol.kultura@gmail.com.
Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám
ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu
s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne
sledovať dianie okolo seba.

Viac na: Súhlas – SMS služba pre občanov

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania,

opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomínalo našu obec. Alebo boli Vaše deti na zájazde alebo výmennom pobyte v zahraničí, a taktiež sa chceli rodine, kde boli ubytovaní poďakovať  a zanechať im niečo na pamiatku.

A preto sme prišli s myšlienkou ponúknuť aj Vám, milí občania, k zakúpeniu reklamné predmety s obecným erbom. Tieto je možné zakúpiť si na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu. Vitrína je umiestnená na prízemí obecného úradu.
Radi privítame Vaše postrehy a nápady, či už osobne alebo e-mailom.

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje,

že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené
Integrované obslužné miesto občana (IOMO).

Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín
obecného úradu.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu
na jednom asistovanom mieste.
Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

Výpis z registra trestov
Výpis z obchodného registra
Výpis z listu vlastníctva

Všetky vydávané dokumenty sú platnými
verejnými listinami použiteľnými na právne účely.