Betlehem 2018

Betlehem v našej obci

Vonkajšia atmosféra je plná zhonu, hudby a blikajúcich svetiel. Rodičia pripravujú svoje domácnosti, deti ešte posielajú posledné listy Ježiškovi a starí rodičia rozprávajú o zvykoch, tradíciách a o dňoch očakávania príchodu Ježiša Krista na túto zem. Aj atmosféra v našej obci nasvedčuje tomu, že sa nezadržateľne blížia Vianoce – ten zázračný čas, keď sa my dospelí na chvíľu staneme deťmi, keď budeme k sebe milší, úprimnejší a ústretovejší.

Už po druhýkrát zažijú Soľančania, ale i návštevníci našej obce príjemnú sviatočnú atmosféru aj mimo svojich domovov. Pri obecnom úrade je zhotovený krásny Betlehem, ktorý je vyrobený z dreva. Vnútorný priestor Betlehema dopĺňajú najznámejšie betlehemské postavy – Svätý Jozef a Panna Mária s malým Ježiškom ležiacim na slame. Betlehemská rodina je obklopená teliatkom, oslíkom a ovečkami. Pred Betlehemom stoja traja králi Gašpar, Melichar a Baltazár so svojimi darmi – zlatom, kadidlom a myrhou. Všetci spolu nám pripomínajú príbeh narodenia Ježiša Krista. Nad Betlehemom svieti hviezda, ktorá ukazuje všetkým ľuďom cestu do Betlehema.

Pri tvorbe tohto krásneho diela bola snaha o to, aby sa naši obyvatelia trochu pozastavili v tomto predvianočnom zhone. Aby si našli tiché miesto, kde sa môžu zamyslieť, zaspomínať si, jednoducho sa len porozprávať s blízkymi, či priateľmi.

Veríme, že nám takéto zázračné a tajomné miesto „vyrastie“ v našej obci každý nasledujúci rok. Veľká vďaka patrí p. starostovi za prvotnú myšlienku ako skrášliť našu obec a priblížiť tak občanom posolstvo Vianoc. Poďakovanie patrí aj p. Jurajovi Sukovskému, poslancovi OZ, ktorý zhotovil tento Betlehem spolu s pracovníkmi OcÚ a to: p. Štefanom Hájnikom, p. Jánom Keblešom, Jánom Antolom, Vladimírom Hančákom a pracovníkmi MOS a AČ.

Vďaka za dar plný lásky a pokoja. Rozdávajme lásku plným priehrštím a naša obec bude krajšia a to nielen na Vianoce.