Beseda s Jozefom Banášom

V roku 2019 si pripomíname sté výročie tragického úmrtia velikána našich dejín generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol nielen významný astronóm, letec, ale predovšetkým sa zaslúžil o vznik samostatnej Česko-slovenskej republiky. Za všetky svoje zásluhy získal v tomto roku titul „Najväčší Slovák.“ Pri tejto príležitosti sme do našej obce pozvali známeho spisovateľa Jozefa Banáša, ktorý o M.R.Štefánikovi napísal knihu s veľmi výstižným názvom: „Prebijem sa! Štefánik .- muž železnej vôle.“

     Jozef Banáš patrí medzi najpredávanejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov, doteraz vydal 31 kníh, z toho 17 v zahraničí. Je nositeľom viacerých knižných ocenení. Ročne absolvuje okolo 80 besied, pretože sa veľmi rád stretáva so svojimi čitateľmi. Minulý týždeň navštívil mestá Vranov nad Topľou a Michalovce, kde sa zúčastnil niekoľkých besied. Napriek veľkej zaneprázdnenosti si našiel čas a zavítal aj do našej obce. Besedu, ktorá sa konala  30.mája 2019 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Soli, pripravil v spolupráci Obecný úrad, Obecná knižnica v Soli a Matica slovenská.

      Jozef Banáš je otvorený a priateľský človek, ktorý veľmi pútavo rozpráva o svojich knihách, v ktorých zúročil nielen skúsenosti zo svojej diplomatickej, politickej a manažérskej kariéry, ale aj z bohatých cestovateľských zážitkov. Preto hneď v úvode besedy, ktorej sa zúčastnilo cca 60 ľudí, predstavil svoje úspešné knihy Kód 7, Idioti v politike a Prebijem sa! Štefánik, ktoré si prítomní mohli zakúpiť aj s venovaním autora.

   Kniha o Štefánikovi je jedinečná tým, že jeho životný príbeh autor prerozprával veľmi pútavým spôsobom, pričom sa pridržiaval historických faktov.  Ako sám hovorí, človek je náklonnejší čítať príbeh, ako vedecký traktát. Jeho ambíciou nebolo napísať vedecké dielo, ale rekonštruovať jeho životný príbeh tak, aby oslovil aj mladých ľudí. Čitateľ ľahko získava obraz nielen o hlavnej postave, ale aj o okolnostiach a dejinách, v rámci ktorých žil a ktoré formoval. Za motto knihy si vybral výrok nášho básnika Milana Rúfusa, ktorý povedal: „Mierou bytia je miera obete.“ Pri Štefánikovi sa toto doslova naplnilo, pretože aj za cenu neuveriteľnej bolesti, zdravotných ťažkostí, ktoré mu strpčovali život už od študentských čias, za cenu odlúčenia od rodiny, za cenu hladovania, dokázal zo seba vydolovať maximum a slúžiť svojmu národu. Je známy Štefánikov výrok, ktorý ho sprevádzal celý život: „Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel…“

     Keď v útlom veku zomrel Milanov brat Fedorko, otec mu povedal: „Nevieme dňa ani hodiny. Preto je potrebné žiť každý deň tak, akoby bol tvoj posledný. Žiť naplno, nezabíjať čas daromnicami, byť vďačný Hospodinovi za každú chvíľu, ktorú nám dal. Každý deň, každá hodina, ba i sekunda, sú Božou výzvou na zveľaďovanie seba samého a cez seba aj sveta.“ Veriť, milovať, pracovať – to bolo mottom Štefánikovho života.

     Kniha Jozefa Banáša je veľmi motivujúca pre dnešných ľudí, pretože nám na príklade Štefánikovho života povzbudzuje, že treba veriť svojim snom a bojovať za svoj národ.

     V závere besedy bol čas na autogramiádu. Náš významný hosť strávil s prítomnými spoločný čas aj pri malom občerstvení. Sme radi, že sa u nás cítil dobre a veríme, že sa budeme môcť začítať do jeho ďalších zaujímavých kníh.