Asistované sčítanie obyvateľov

Vážení občania, 

práve prebieha asistované sčítanie obyvateľov.