Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 22. 11. – 28. 11. 2021

Vážení občania, 

prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T.
od 22. 11. 2021 – 28. 11. 2021.