Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 29. 03. – 04. 04. 2021

Vážení občania, 

prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T.
od 29. 03. 2021 – 04. 04. 2021.