Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 30. 08. – 05. 09. 2021

Vážení občania, 

prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T.
od 30. 08. 2021 – 05. 09. 2021.