Týždenný prírastok prípadov COVID-19 v okrese Vranov n. T. od 24. 05. – 30. 05. 2021

Vážení občania, 

prinášame Vám týždenný prírastok prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Vranov n. T.
od 24. 05. 2021 – 30. 05. 2021.