Africký mor ošípaných

Vážení občania, 

v nadväznosti na stúpajúce šírenie sa ochorenia afrického moru ošípaných a zaznamenané pozitívne nálezy AMO u diviakov v okrese Vranov n. T. je povinná registrácia chovov ošípaných, najneskôr však do 23. 10. 2020. 
Registrácia chovov ošípaných bude prebiehať denne od 8.30 – 10.00 hod. na RVPS Vranov n. T. Tlačivá je potrebné vytlačiť, vyplniť a dať si osobne potvrdiť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vo Vranove n. T. a následne potvrdené poslať na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina.

Viac na: Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

AMO Leták
Príloha č. 2 Žiadosť o registráciu chovu 12 2018
Príloha č. 3 Registrácia chovu – Farmy HZ
Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1
Vyhláška ZZ_2012_17_20170515