Menovací dekrét – zapisovateľ okrskovej volebnej komisie