77. výročie SNP

„Šli muži, ženy s dlaňou v dlani, šli chlapci s puškami ovešaní.
A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť…
Za 76 rokov, čas všetko pozastieral.
Zarástli dávno partizánske chodníčky i smutné lesné mohyly.
Podzemné partizánske bunkre porúcané,
poplesnené drevený trámy pohnili.“
Dňa 30. augusta 2021 sme si pripomenuli 77. výročie Slovenského národného povstania.
Starosta obce pripomenul, že nesmieme zabúdať na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my a  každý národ. Vo februári 1944 v Slanských vrchoch vznikla partizánska skupina „Pučkov“, ktorej pomáhali obyvatelia okolitých obcí. Z našej obce to boli Andrej Berta, Ján Hájnik, Juraj Hirčák, Ján Hoľák, Alžbeta Hoľáková, Ján Hlad, Ján Jackanin, Anna Ruščáková, Jozef Stoj, Michal Stoj, Jozef Voľanský a desiatky ďalších. Po slávnostnom príhovore starostu obce nasledoval pietny akt kladenia venca.
Aj my si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania.