76. výročie oslobodenia obce

Vážení občania,

dňa 18. januára sme si pripomenuli 76. výročie oslobodenia našej obce. Z viacerých písomných záznamov o priamom oslobodení obce Soľ, najpresnejší a zároveň svojou ľudsky vypovedajúcou hodnotou je záznam v “Historii domus fary Soľanskej”. Je to priame svedectvo človeka – kňaza, ktorý tento deň, ako aj všetky predchádzajúce v Soli prežil. “V noci z 18. na 19. januára o 3 hodine prešlo posledné
auto nemecké cez Soľ a vyhodili za sebou most pri mlyne. 19. januára 1945 ráno bolo úplne ticho. Ľudia – muži, povychádzali z úkrytov a tešili sa, že zostali doma na žive. Keď sa zjavili prvé ruské vojenské hliadky, zvony vyzváňali, ľudia sa zbiehali”.
Aj napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 sme si pietnym aktom kladenia venca k pamätnej tabuli pripomenuli oslobodenie našej obce.
Nezabudnime na tento deň, ktorý priniesol našej obci to najdrahšie, najcennejší dar – SLOBODU.