Návrh VZN č. 59/2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov

Vážení občania!

Predkladáme Vám návrh VZN č.  59/2023 ktorým sa ruší VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov vrátane zmien a doplnkov VZN č. 35/2017 a VZN č. 44/2019.

Viac na: Všeobecne záväzné nariadenie č. 59-2023