Schválené VZN č. 55/2022

Vážení občania! 

Predkladáme Vám schválené  VZN č. 55/2022, ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ. 

Viac na: VZN 55