Stavanie “mája”

Vážení občania,

aj v tomto roku našu obec opäť zdobí máj. A tak to má byť – aj v tomto uponáhľanom a nežičlivom čase je potrebné upevňovať životné istoty aj vzájomným stretávaním sa pri spoločných podujatiach, medzi ktorými má svoje pevné miesto aj stavanie májov. Nech je tento máj symbolom života, ktorý zrodila jar. Nech je symbolom našej nádeje, že všetky tiene, ktoré nás trápili a sužovali, sa stratia v jej slnku.
Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lásky a zrodu nového života. Tento mesiac je tu. Je predo dvermi. Všetko živé, čo prišlo na svet v mesiaci máj malo tendenciu rásť a rozvíjať sa. Máje boli známe už veľmi dávno. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku, často sprevádzané muzikou, tancom, spevom a pitím. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa označuje ako „máj“. Táto tradícia sa zachovala až po dnes.