Mesačné archívy: jún 2020

Pandémia vírusu COVID-19 ešte neskončila…

Vážení občania,

Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna  otvorili prichádzajúcim z krajín, ktoré konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie sa bezpečné. Zoznam tzv. “bezpečných krajín”  epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú.

“Bezpečné krajiny”: (Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko)

Pri príchode z ostatných krajín (ako z tých, ktoré sú vyššie uvedené) je potrebné, aby sa obyvatelia preukázali negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR, ktorému je potrebné prihlásiť sa hneď po príchode domov. Následne osoby zotrvajú v domácej izolácii. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Takýmto krokom pomôžeme udržiavať si priaznivú epidemiologickú situáciu v stále prebiehajúcej pandémii ochorenia COVID-19. Treba mať na pamäti, že hoci je situácia na Slovensku aktuálne stabilná, ochorenie sa môže zavliecť na Slovensko zo zahraničia ako importovaná nákaza.

Aktuálne informácie nájdete taktiež na stránke Úradu verejného zdravotníctva SRhttp://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4342:uvz-sr-opatrenia-sa-naalej-uvouju-hranice-budu-otvorene-pre-19-krajin&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Aktuálne tlačové správy MV SR nájdete tu: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&rok=2020&mesiac=6

Žiadosť o vyplnenie dotazníka

Vážení občania,

prosíme Vás o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy v Prešovskom kraji. 

Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. 

Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15. júna 2020 do 30. septembra 2020 na nasledujúcom odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže

     V súvislosti s opatreniami, ktoré napomáhali v boji s pandémiou, sme boli viac doma a mali čas aj na dobrú knihu.  Obecná knižnica v Soli preto v mesiaci máj vyhlásila čitateľskú súťaž pod názvom: „Čo ste prečítali počas koronakrízy?“ Do súťaže sa mohol prihlásiť každý bez akéhokoľvek rozdielu zaslaním názvu prečítanej knihy spolu s jej autorom. Do súťaže sa zapojilo 6 súťažiacich. 11.júna 2020 na Obecnom úrade prebehlo žrebovanie, v ktorom boli vylosovaní dvaja výhercovia, a to: Lea Kubačková a Anna Bertová.

     Výherkyniam srdečne blahoželáme. V priebehu budúceho týždňa sa uskutoční odovzdanie knižnej odmeny. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a prajeme všetkým čitateľom pekné chvíle strávené pri zaujímavej knihe.

Video zo žrebovania: https://www.youtube.com/watch?v=3iZarxE7Dgc