Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje,

že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené
Integrované obslužné miesto občana (IOMO).

Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín
obecného úradu.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu
na jednom asistovanom mieste.
Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

Výpis z registra trestov
Výpis z obchodného registra
Výpis z listu vlastníctva

Všetky vydávané dokumenty sú platnými
verejnými listinami použiteľnými na právne účely.