Faktúry

Popis fakturačného plnenia Identifikátor Zverejnené Doručené Dodávateľ Suma

Školenie BOZP a PO pre MŠ

2017203

14. september 2017

12. september 2017

Ing. Marek Hurný - služby požiarnej ochrany

187,20 € s DPH

Obedy dôchodcovia 08/17

36

14. september 2017

12. september 2017

ŠJ pri ZŠ Soľ

101,15 € s DPH

Materiál na opravu chodníkov

170334

14. september 2017

11. september 2017

Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST

463,66 € s DPH

Poplatok za vyjadrenie

9000266551

14. september 2017

11. september 2017

SPP, a.s.

120,00 € s DPH

Oprava krovinorezu

20170380

14. september 2017

11. september 2017

Slovpol SK s.r.o.

30,00 € s DPH

Odobratie a uloženie odpadu

302670451

14. september 2017

11. september 2017

OZÓN Hanušovce, a.s.

73,87 € s DPH

Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom 08/17

1807/2017

14. september 2017

11. september 2017

RAMEKO, s.r.o.

72,00 € s DPH

Potraviny pre MŠ

530721983

14. september 2017

11. september 2017

INMEDIA, spol.s.r.o.

131,28 € s DPH

Potraviny pre MŠ

530722026

14. september 2017

11. september 2017

INMEDIA, spol.s.r.o.

62,16 € s DPH

Potraviny pre MŠ

1747912

14. september 2017

11. september 2017

DMJ MARKET, s.r.o.

48,48 € s DPH

Interné vybavenie MŠ

20170304

14. september 2017

08. september 2017

DREVOKOM

692,03 € s DPH

Materiál na opravu hasičskej zbrojnice

2217388

14. september 2017

08. september 2017

Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH

734,76 € s DPH

Materiál na opravu Šport-Clubu

170533

14. september 2017

08. september 2017

O. Fober - FOBER

95,44 € s DPH

Materiál na opravu VO

13928

14. september 2017

08. september 2017

EDISON SK s.r.o.

60,15 € s DPH

Výbava do auta - AVIA

99170124

14. september 2017

08. september 2017

Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL

49,80 € s DPH

Materiál na výrobu kociek

1761632

14. september 2017

08. september 2017

ELA VRANOV, s.r.o.

1 210,87 € s DPH

Vyprac. ŽONFP - projekt OcÚ

201745

14. september 2017

08. september 2017

RamontBuilding s.r.o.

900,00 € s DPH

Štrk na výrobu kociek

20170128

14. september 2017

08. september 2017

STRODO s.r.o.

895,00 € s DPH

Potraviny pre MŠ

5201701624

14. september 2017

08. september 2017

EASTFOOD, s.r.o.

532,41 € s DPH

Potraviny pre MŠ

1747563

14. september 2017

08. september 2017

DMJ MARKET, s.r.o.

43,73 € s DPH

Potraviny pre MŠ

530721791

14. september 2017

08. september 2017

INMEDIA, spol.s.r.o.

147,32 € s DPH

Potraviny pre MŠ

530721698

14. september 2017

08. september 2017

INMEDIA, spol.s.r.o.

357,09 € s DPH

Záloha za plyn - 09/17

7318740644

14. september 2017

08. september 2017

SPP, a.s.

490,00 € s DPH

Zmesový komunálny odpad 08/17

11288/17

14. september 2017

08. september 2017

FURA, s.r.o.

1 543,04 € s DPH

Nebezpečný odpad 08/17

11289/17

14. september 2017

08. september 2017

FURA, s.r.o.

32,40 € s DPH