Faktúry

Popis fakturačného plnenia Identifikátor Zverejnené Doručené Dodávateľ Suma

Sadenie kvetín na verej. priestranstve

070/2017

15. jún 2017

15. jún 2017

FLORIANCENTRUM Madurová

1 048,62 € s DPH

Uverejnenie oznamu - verej.obchod.súťaž

20170194

15. jún 2017

14. jún 2017

Spektrum Stropkov, s.r.o.

46,16 € s DPH

Štartovacia pištoľ + príslušenstvo pre DHZ

17014

15. jún 2017

14. jún 2017

Diana Alena Jakubková

97,20 € s DPH

Ovocie pre MŠ

170106092

15. jún 2017

13. jún 2017

HOOK, s.r.o.

5,50 € s DPH

Školské ovocie pre MŠ

170106091

15. júl 2017

13. jún 2017

HOOK, s.r.o.

7,20 € s DPH

Potraviny pre MŠ

174558

15. jún 2017

13. jún 2017

DMJ MARKET, s.r.o.

45,58 € s DPH

Znalecký posudok - Vidličková

54/2017

15. jún 2017

12. jún 2017

Ing. Eva Čech-Špireková

53,12 € s DPH

Elektrická energia - MŠ, OcÚ - 5/17

7294110330

15. jún 2017

12. jún 2017

VSE, a.s.

256,06 € s DPH

Elektrická energia VO1, VO2 - 5/17

7294110329

15. jún 2017

12. jún 2017

VSE, a.s.

523,08 € s DPH

Za prenájom tlačiarne OcÚ 6/17

2172408425

15. jún 2017

12. jún 2017

Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.

141,06 € s DPH

Časopisy pre MŠ

700277883

15. jún 2017

09. jún 2017

Slovenská pošta, a.s.

14,80 € s DPH

Zneškodnenie a uloženie odpadu

302670246

15. jún 2017

09. jún 2017

OZÓN Hanušovce, a.s.

372,36 € s DPH

Potraviny pre MŠ

530716499

15. jún 2017

09. jún 2017

INMEDIA, spol.s.r.o.

96,33 € s DPH

Potraviny pre MŠ

62017131

15. jún 2017

09. jún 2017

Ľubomír Frajkor

121,10 € s DPH

Zníženie energ. náročnosti MŠ - projekt. manažment

3170001593

15. jún 2017

07. jún 2017

Technická univerzita v Košiciach

1 200,00 € s DPH

Telefonické poplatky MŠ 5/17

2796980889

15. jún 2017

07. jún 2017

T-COM, a.s.

159,67 € s DPH

Telef. pol. MŠ 5/17

3797009885

15. jún 2017

07. jún 2017

T-COM, a.s.

14,59 € s DPH

Dopravné - žiaci ZŠ 5/17

017312

15. jún 2017

07. jún 2017

SAD Humenné, a.s.

1 294,20 € s DPH

Obedy dôchod. 5/17

23

15. jún 2017

07. jún 2017

ŠJ pri ZŠ Soľ

99,75 € s DPH

Potraviny pre MŠ

1745332

15. jún 2017

07. jún 2017

DMJ MARKET, s.r.o.

26,20 € s DPH

Potraviny pre MŠ

170357

15. jún 2017

07. jún 2017

Martin Mikula - MARKO

160,37 € s DPH

Alkohol tester + náustky

170190

15. jún 2017

05. jún 2017

Vlan ts s.r.o.

169,50 € s DPH

Materiál na opravu cintorína

1760831

15. jún 2017

05. jún 2017

ELA VRANOV, s.r.o.

245,47 € s DPH

Zmes. kom. odpad 5/2017

6593/17

15. jún 2017

05. jún 2017

FURA, s.r.o.

1 521,74 € s DPH

Nebezpečný odpad 5/17

6594/17

15. jún 2017

05. jún 2017

FURA, s.r.o.

32,40 € s DPH