Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020

Vážení občania!

Obec Soľ Vám na požiadanie
poskytne k nahliadnutiu,
(prípadne k možnosti urobiť výpisy, odpisy, kópie)

záverečné stanovisko strategického dokumentu:

,,Program odpadového hospodárstva
Prešovského samosprávneho kraja
na roky 2016-2020″

Strategický dokument k nahliadnutiu tu:
 Zaverecne-stanovisko strategického dokumentu-Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020