Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZOR, zmena dátumu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
streda – 26.04.2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Soli.

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať o zvolaní 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok, 25.04.2017 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Soli.

Pozvánka s programom zasadnutia OZ
 stiahnuť