Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Soľ na rok 2016 a 2017

  1. 29.12.2016 (štvrtok)
  2. 24.02.2017 (piatok)
  3. 21.04.2017 (piatok)
  4. 12.06.2017 (pondelok)
    ___________________________________________________

1. zmena plánu zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Soľ v roku 2017

V poradí tretie zasadnutie sa uskutoční dňa 25.04.2017 (utorok)