Výpisy uznesení – Rok 2016-2020

ROK 2016

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
10. zasadnutie OZ 19.02.2016 Február 
Mimoriadne zasadnutie OZ 11.03.2016 Marec
11. zasadnutie OZ 22.04.2016 Apríl
Mimoriadne zasadnutie OZ 20.05.2016 Máj
12. zasadnutie OZ 16.06.2016 Jún
13. zasadnutie OZ  19.08.2016  August
Mimoriadne zasadnutie OZ 12.09.2016 September 
14. zasadnutie OZ  21.10.2016 Október 
15. zasadnutie OZ  15.12.2016 December 
16. zasadnutie OZ 29.12.2016  December 1

ROK 2017

Poradové číslo Dátum Na stiahnutie
17. zasadnutie OZ 24.02.2017 Február
 Mimoriadne zasadnutie OZ 29.03.2017  Marec