Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do miestnej volebnej komisie
a okrskovej volebnej komisie:

ocu.sol@slovanet.sk

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná:

Mgr. Jana Saxunová, OcÚ Soľ

Telef. kontakt: 057/4496423, 0944 743 563

e-mail.: ocu.sol@slovanet.sk

viac na: 

Informácia pre voliča

Viac informácií

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Zverejnenie elektronickej adresy

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Soľ

Zoznam zaregistrovaných kndidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Soli