Verejné obstarávania

Zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce – VO (20.11.2018)
_________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce – VO (15.08.2018)

_______________________________________________________________

Oznámenie o zrušení VO (13.08.2018)

_______________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné práce – vo (21.06.2018)

________________________________________________________________________