Terénna sociálna práca

Pracovníci:
Mgr. Martina Marečáková

Úradné hodiny

Deň Pracovná doba
Pondelok od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Utorok od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Streda od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Štvrtok od 7.30 hodiny do 16.00 hodiny
Piatok od 7.30 hodiny do 14.00 hodiny

Obedňajšia prestávka je každý deň od 11.30 hodiny do 12.00 hodiny.

Kontakt:
Adresa:  Soľ 106, 094 35 Soľ
telefón: 0918638758
e-mail:   tspsol@centrum.sk